Sherlock candids (32/100)

Sherlock candids (32/100)

If you had a chance to change your fate, would you?